Integritetspolicy

Evelinas Hundisar värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Evelinas Hundisar har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter
Evelinas Hundisar, org.nr 940607-4105, hädanefter Evelinas Hundisar med adress Kvarnängsvägen 11, 61199, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss.

Vilka personuppgifter inhämtas och behandlas?
Evelinas Hundisar samlar in personuppgifter som du i första hand själv lämnar direkt till oss, t.ex. när du gör beställningar på webbsidan, kontaktar kundservice eller returnerar varor. Uppgifter samlas även in genom cookies för att kunna administrera dina köp och för att förbättra din användarupplevelse.

Evelinas Hundisar kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners, personuppgiftsbiträden samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster i marknadsföringssyfte och för att fullgöra vår förpliktelse mot dig. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

De personuppgifter som du förser oss med och som vi samlar in är följande:
• Namn och personnummer
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kontoinformation
• IP-adress och information om din användning av Bolagets webbplats
• Information om besöksstatistik vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev
• Uppgifter om dina inköp

Hur använder vi dina uppgifter?

Evelinas Hundisar behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som i så fall anges vid tidpunkten för inhämtningen:

• För att kunna hantera din beställning
• Möjliggöra kundtjänstkommunikation och ge god service på dina frågor du har till oss som kund
• Genomföra analyser av beställningar
• För att kunna genomföra analyser och marknadsundersökningar
• Analys kring vilka av våra varor du är intresserad av, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig.
• För att skicka dig information och marknadsföring via digitala kontaktvägar t.ex Facebook och Instagram då du har en aktiv kundrelation med oss. Observera att du när som helst kan tacka nej till detta.
• För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för eller sökt efter på vår webbshop
• För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer
• För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende krav i bokföringslagen

Hur länge sparas uppgifterna?
I och med att du lämnar uppgifter till Dogmania ger du din tillåtelse till att Dogmania registrerar, lagrar och behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.


Vilka är dina rättigheter?
Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Vi har bland implementerat säkerhetsrutiner och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad. Vidare använder vi brandväggar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Länkar på Webbsidan

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Sekretess- och integritetspolicy omfattar endast webbsidan. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Evelinas Hundisar ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy
Evelinas Hundisar förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att t.ex. uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Information om cookies
Evelinas Hundisar använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookies är små textfiler som om sparas på din dator och som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Genom att godkänna Evelinas Hundisar allmänna villkor och/eller denna Sekretess- och integritetspolicy och/eller använda Evelinas Hundisar webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
0765833901 eller evelinashundisar@gmail.com

Back To Top